[Windows] 使用校內 KMS 啟用零售版 Windows 、Office

       

Windows 的授權有很多版本,大量授權版、零售板、MSDN,在學校都是使用大量授權的版本,如果直接跟別人借零售版的光碟來安裝,直接使用 KMS 進行驗證是會失敗的,其實只要輸入微軟提供的「KMS 用戶端安裝識別碼(GVLK)」就可以成功啟用囉。

使用方法:直接到 Windows 啟用的地方輸入這些序號就可以了,但是在輸入之前需要先使用學校提供的 KMS 驗證過一次,這不是拿來免費破解的,因為輸入了也沒用XD。

這是啟用後的樣子:

 

下面這些為 Windows 的 GVLK:

Windows 10

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows 10 ProfessionalW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 HomeTX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country SpecificPVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Windows Server 2016

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Ref: Appendix A: KMS Client Setup Keys

 

Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows 8.1 ProfessionalGCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional NHMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 EnterpriseMHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise NTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

 

Windows Server 2012 和 Windows 8

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows 8 專業版NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 專業版 NXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企業版32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企業版 NJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 單一語言2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 核心國家/地區特定4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint StandardHM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint PremiumXNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

 

Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows 7 專業版FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 專業版 NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 專業版 EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企業版 NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企業版 EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC EditionTT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 StandardYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based SystemsGT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

 

Windows Vista 和 Windows Server 2008

作業系統版本KMS 用戶端安裝識別碼
Windows Vista BusinessYFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business NHMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista EnterpriseVKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise NVTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 StandardTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard (無 Hyper-V)W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 EnterpriseYQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise (無 Hyper-V)39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter (無 Hyper-V)22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Ref:附錄 A:KMS 用戶端安裝識別碼

 

這些是 Office :

Office 2016 一般大量授權金鑰

產品GVLK
Office Professional Plus 2016XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 20167WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 20169C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8 837 K
商務用 Skype 2016869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

Ref:KMS 和 Active Directory 網域服務 activation of Office 2016 的 Gvlk

 

Office 2013 一般大量授權金鑰

產品KMS 用戶端安裝識別碼
Office 2013 Professional PlusYC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office 2013 StandardKBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project 2013 ProfessionalFN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project 2013 Standard6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio 2013 ProfessionalC2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio 2013 StandardJ484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 20132MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 20134NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 20136Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

Ref:Office 2013 的 KMS 和 Active Directory 啟用所適用的 GVLK

 

Office 2010 一般大量授權金鑰

套件
Office Professional Plus 2010VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Standard 2010V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Home and Business 2010D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
獨立產品
Access 2010V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
SharePoint Workspace 2010QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 20107YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Project Professional 2010YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 20104HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Publisher 2010BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
Visio
Visio Premium 2010D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Visio Professional 20107MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Standard 2010767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

2 Comments

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。